הזמינו עכשיו!
הרב ד"ר ארי לנדא

ד"ר לחקלאות במקורות חז"ל, מלמד במדרשה בבר אילן ובמדרשות שונות.
מרצה בנושאי התמודדויות אמוניות של אדם ועולמו וכן בנושאי חקלאות וארץ ישראל במבט תורני.

נושאי הרצאות של

הרב ד"ר ארי לנדא

No items found.
No items found.